A Lei do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común de 26 de novembro de 1992

Juan A. Sardina Páramo

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

Neste texto analízase de maneira extensa a Lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Lei, Xurídico, Procedemento, Administracións