A lexislación urbanística de Galicia e o Texto Refundido sobre o réxime do solo e ordenación urbana do 26 de xuño de 1992

Jose Manuel Díaz Lema

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

No texto o autor explica e analiza como o Texto Refundido do 26 de xuño de 1992 afecta a lexislación vixente nesta materia, que é a Lei do Solo de Galicia. Trátase exclusivamente de ofrece-lo marco formal e os límites que lle impón a lexislación estatal á lexislación urbanística galega.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Lei, Texto, solo, regulación