Unha aproximación constitucionalista ó xogo interrelacional Estado - comunidades autónomas - entes locais (I)

Álvaro Xosé López Mira

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

O feito de estar vivindo inmersos nun proceso cambiante do mapa europeo, induce a valorar moito as perspectivas políticas que se manifestaron no sistema xurídico español instaurado desde a vixencia da Constitución de 1978.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Constitución, Estado, CC.AA., local, lexislación, lei