Os recursos administrativos na nova Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común

Javier Suárez García

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

Constitúe unha das modificacións máis chamativas que introduce a nova lei: a simplificación do sistema de recursos administrativos. Imos abordar o presente traballo facendo un esquema das reformas máis importantes que se establecen, para posteriormente realizar un breve comentario das mesmas.

Detalles do artigo

Palabras chave:
recurso, Lei, modificacións, administracións, réxime