Estado de autonomías e convención constitucional: o papel dos denominados pactos autonómicos

José Manuel Sala Arquer

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

O autor do texto conta como a aprobación por parte do Parlamento autonómico de Castela e León, foi o inicio para que se tivera en conta que as comunidades autónomas ampliaran as súas competencias.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Reforma, estatutos, autonomías, político, parlamento, lei