Sistema de recursos contra actos tributarios dos entes locais ante a nova Lei de procedemento administrativo

Juan José Nieto Montero

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

Neste artigo perfilarase o réxime de recursos administrativos de que pode dispoñe-lo particular contra os actos tributarios dos entes locais trala promulgación da tan discutida Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo

Detalles do artigo

Palabras chave:
réxime, lei, tribunal, Constitución, administración, recurso, xurídico