Lei 12/1993, do 29 de xullo, de fomento de investigación e de desenvolvemento tecnolóxico de Galicia

Baldomero Cores Trasmonte

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

As políticas públicas sobre as ciencias e a tecnoloxía xustifícanse na práctica pola necesidade da innovación científica e da aplicación tecnolóxica para o cumprimento de determinadas metas do sistema político. A constitucionalización da ciencia e da tecnoloxía, como expresión das metas que o poder constituínte pretende sobre a materia, definen, en boa parte, o papel que se lle asigna ó sistema político en materia científica ou tecnolóxica.

Detalles do artigo

Palabras chave:
políticas, desenvolvemento tecnolóxico, Galicia, poderes, Constitución, ciencia, tecnoloxía, Estado, lexislación, lei