Xénese, evolución e posterior integración da MUNPAL no Réxime Xeral da Seguridade Social

María Jesús Gallardo Castillo

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 23, 2013
Resumo

Con frecuencia acontece que o recto entendemento dunha determinada institución non é posible sen unha previa indagación da súa historia. Os defectos de que adoece o actual sistema de protección social dos funcionarios públicos locais non é máis que unha reminiscencia do pasado, a reliquia que deixou a historia. A comprender as causas da actual situación enderéitase este traballo, no que se analiza o nacemento da MUNPAL e cales foron as circunstancias que deron lugar á súa desaparición pola súa ulterior integración no sistema xeral da Seguridadee social.

Detalles do artigo

Palabras chave:
funcionarios locais, Seguridade Social, MUNPAL.