A cuestión de inconstitucionalidade

Mª Jordana Meruéndano Lira

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

Nesta obra faise unha análise da cuestión de inconstitucionalidade, instrumento que permite a calquera xuíz ou tribunal ordinario solicitar ante o Tribunal Constitucional a declaración de inconstitucionalidade dunha norma legal, se se cumpren determinados requisitos.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Tribunal, natureza xurídica, orixe, obxecto, Constitución, resolución