A supervivencia das mancomunidades na Lei 27/2013, de racionalización e sostibilidade da Administración local

Miguel Ángel Santirso Fernández

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 23, 2014
Resumo

Un dos puntos polémicos da debatida e contestada Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da Administración Local, (en adiante LRSAL), foi a pretensión dos seus redactores de suprimir as mancomunidades de municipios. Durante a longa tramitación da lei na que os proxectos se sucederon uns aos outros, o lexislador foi mudando paulatinamente de criterio, ata que na recta final se decidiu pola súa continuidade pero tratando de limitar as súas actuacións.

Detalles do artigo

Palabras chave:
mancomunidades, racionalización, sositibilidade, administracion local