A carreira profesional dos profesionais sanitarios: antecedentes normativos e tendencias de desenvolvemento

Lidia de la Iglesia Aza
Resumo

Estudo evolutivo da carreira profesional no sistema de función pública español, con especial referencia ao marco legal actual. Céntrase no sistema de carreira profesional do persoal estatutario dos servizos de saúde pública no Estado español, con mención especial ao ámbito da Comunidade Autónoma galega tras a Sentenza do Tribunal Superior de Galicia que anula parcialmente o sistema instaurado mediante a Orde do 20 de xullo de 2018.

Detalles do artigo

Palabras chave
Carreira profesional, empregados públicos, persoal estatutario, Galicia