Dereito local e COVID-19

Francisco Velasco Caballero
https://orcid.org/0000-0003-1055-3939
Resumo

A COVID-19 propiciou moi diversas actividades municipais, executivas, complementarias e adicionais respecto da actuación do Estado e de cada comunidade autónoma. Aquela actividade municipal foi diversa, en tres etapas diferenciables: prealarma, estado de alarma e desescalada. Desde a perspectiva estritamente xurídica, os concellos actuaron baixo dúas ordes xurídicas: o réxime local ordinario, presente na prealarma e presumiblemente nalgunha parte da desescalada; e o réxime de alarma.

Detalles do artigo

Palabras chave
COVID-19, concellos, dereito local, competencias municipais, estado de alarma.