Os concellos e as infraestruturas da sociedade da información

Lourdes De la Torre Martínez
https://orcid.org/0000-0001-5295-0807
Resumo

A eliminación de barreiras e a globalización tiveron incidencia, tamén, no ámbito local. Boa mostra diso é a crecente instalación de infraestruturas que permitan un desenvolvemento axeitado de servizos propios da denominada sociedade da información. Na actualidade xurdiron algunhas cuestións controvertidas respecto das ordenanzas reguladoras desta materia, que impoñen limitacións á citada instalación. Malia que a lexislación sectorial e a xurisprudencia dos distintos tribunais contribuíron á súa delimitación e aplicación, recentemente xurdiron novos conflitos, pois tales restricións poden impedir o desenvolvemento desta actividade económica.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Concellos, sociedade da información, autorización ou licenza previa, plan de despregamento de infraestruturas, unidade de mercado, razón imperiosa de interese xeral