Control escrito e asembleas lexislativas autonómicas. Unha mellora da función parlamentaria?

Daniel Casal Oubiña
Resumo

O fundamento da transformación do traballo parlamentario moderno explícase pola importancia dos partidos e a extensión das políticas redistributivas, cuxa principal consecuencia é o desprazamento do lexislativo a favor do executivo. Este artigo analiza se o desenvolvemento das asembleas lexislativas nas comunidades autónomas reforzou as cifras de control escrito. Para iso, o artigo analiza a función de control parlamentario, constrúe unha base de datos sobre os mecanismos de control escrito existentes nos 17 parlamentos autonómicos (preguntas escritas e solicitudes de informes) e propón unha modelización dos mecanismos de control escrito en función do seu posicionamento cara ao poder executivo (modelo racional) ou cara ao parlamento (modelo fiscalizador).

Detalles do artigo

Palabras chave:
Constrol Escrito, Asamblea Lexislativa das Comunidades Autónomas, Pregunta Escrita, Solicitude de informe