Desexos e realidades despois de 10 anos da reforma local

Manuel Arenilla Sáez
Resumo

A partir de 2008, España enfrontouse a unha profunda crise económica e financeira á que respondeu con medidas de austeridade e unha reforma constitucional en 2011 que incidiu na estabilidade orzamentaria. A reforma local de 2013 aliñouse con este obxectivo e coa suficiencia financeira, reducindo as competencias autonómicas e a autonomía local, aínda que non abordou outras disfuncionalidades intergobernamentais. Dez anos despois, os obxectivos financeiros e de superávit cumpríronse e a xestión
das entidades locais experimentou unha gran transformación nestes aspectos, á vez que se incrementaron os controis das autoridades financeiras. Os intentos de modificar a lei non tiveron éxito ata a data

Detalles do artigo

Palabras chave:
reforma local, autonomía local, goberno local