Revista A&C

ISSN 1887-0279

Administración & Cidadanía nada en 2006 é unha revista semestral que publica traballos relacionados coas Administracións e as políticas públicas. A Revista A&C ten como obxectivo a difusión do coñecemento nas áreas das Ciencias sociais e xurídicas polo que se dirixe tanto ao personal das Administracións públicas e personal docente e investigador como a profesionais do sector privado que desenvolvan as súas actividades nestes eidos. Ao adoptar unha estratexia interdisciplinaria, Administración & Ciudadanía contribúe a reflexión e debate sobre todo tipo de problemas políticos, sociais e económicos tanto dende unha perspectiva teórica como práctica. O portal dixital A&C publícase en galego, español e inglés, se ben os traballos presentados poden estar escritos en galego, castelán, inglés, alemán, francés, portugués e italiano.

A&C aparece catalogada e indexada en Latindex, RESH, ULRICH´S, ISOC-CSIC, CIRC, DICE, REBIUN, MIAR y DIALNET.

Vol 14 No 1 (2019)