Algunhas notas sobre o réxime xurídico de taxas e tarifas polo servizo de abastecemento domiciliario de auga

Mónica Siota Álvarez

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 25, 2017
Resumo

As entidades locais poden custear o servizo público de abastecemento domiciliario de auga mediante o establecemento dunha taxa ou dunha tarifa. A elección dun ou outro sistema de financiamento determinará diferenzas significativas no réxime xurídico da contraprestación que pague o usuario do servizo, salvo polo que se refire a dous importantes aspectos: o seu sometemento ao principio de reserva de lei e a súa suxeición ao IVE.

Detalles do artigo

Palabras chave:
taxa, tarifa, prestación patrimonial de carácter público, abastecemento domiciliario de auga.