A prevención da corrupción desde a xestión dos riscos: unha mirada aos conflitos de interese como risco transversal

Oscar Roca Safont
Resumo

A Convención das Nacións Unidas contra a Corrupción (2003) impón aos Estados signatarios o deber de establecer e fomentar prácticas eficaces para previr a corrupción. Sen prexuízo da dita obriga, a loita contra calquera tipo de práctica que poida desviar as institucións públicas do seu obxectivo, que é responder á finalidade pública.


O lector atopará unha explicación da prevención da corrupción desde a xestión dos riscos; unha proposta da Oficina Antifraude de Cataluña para as institucións para garantir a súa integridade e favorecer a confianza da cidadanía. Tamén encontrará a explicación das fases da metodoloxía de xestión dos riscos para a integridade, e unha proposta de actuación sobre un risco  en concreto: os conflitos de interese.

Detalles do artigo

Palabras chave
Anticorrupción, Integridade, Imparcialidade, Obxectividade, Confianza cidadá, Sistema de integridade, Prevención, Continxencia, Xestión de riscos, Conflictos de interese