Razóns para unha reforma federal do modelo territorial

Adoración Galera Victoria

Contido principal do artigo

Publicado: Xuñ 11, 2020
Resumo

Desde que se puxese en marcha o proceso de descentralización do poder en 1979, a definición do modelo territorial foi unha das cuestións que máis debates suscitou tanto no ámbito político como da dogmática de dereito público. Esta cuestión irresoluta no texto constitucional centra unha das principais materias para a reflexión sobre a reforma constitucional, nas análises da cal cada vez con máis frecuencia se indica o camiño do federalismo como vía para definir o noso modelo territorial. Desde estas premisas, estas páxinas pretenden mostrar a conveniencia de utilizar as experiencias e técnicas federais para cubrir as carencias e déficits de funcionamento que arrastra o Estado autonómico desde a súa constitución.

Detalles do artigo

Palabras chave
Estado autonómico, modelo territorial, federalismo, pluralismo, reforma constitucional