O papel das entidades locais na reactivación da economía

Ricardo Rivero Ortega
https://orcid.org/0000-0002-0593-3470
Resumo

A crise COVID-19 produciu un impacto sobre a economía e o emprego sen precedentes. A reactivación requirirá mobilizar recursos públicos derivados do instrumento europeo de recuperación, para o cal se aprobou o Real decreto-lei 36/2020, así como medidas paralelas no ámbito autonómico. O Plan para o noso país, presentado polo Goberno de España á Comisión Europea a finais de abril, debería ter máis en conta os proxectos e iniciativas das entidades locais, pola súa proximidade aos problemas, o seu coñecemento das necesidades e a súa capacidade de intervención máis áxil e inmediata.

Detalles do artigo

Palabras chave
crise COVID-19, gobernos locais, recuperación económica, instrumento europeo de recuperación (fondos de nova xeración)