O “novo” paradigma regulador á luz do exercicio das competencias das administracións locais durante o Estado de Alarma gobernando a resilencia durante a pandemia

María Luisa Gómez Jiménez
https://orcid.org/0000-0002-3358-786X
Resumo

A dinámica que a primeira declaración de Estado de Alarma de marzo de 2020 iniciou, respecto da regulación de aspectos que afecta ao exercicio das competencias locais, permiten debuxar un escenario de atención sen par, que permitiron que as administracións locais sexan as que en primeiro lugar enfronten as consecuencias derivadas das decisións adoptadas tanto a escala nacional como rexional. Na presente investigación estúdanse algunhas das principais medidas adoptadas e en que medida a normativa de réxime local debera recibir estas, no ben entendido de que son os principais actores dunha necesaria gobernanza urbana intelixente aínda por facer.

Detalles do artigo

Palabras chave
Pandemia, Administación local, Estado de alarma, gobernanza urbana, cogobernanza, xestión local