O orzamento da Unión Europea a longo prazo 2021-2027 e o Instrumento de Recuperación Next Generation EU

Ángel Luis Tarrío Tobar
Resumo

O marco financeiro plurianual 2021-2027 da Unión Europea e o Instrumento Europeo de Recuperación supoñen un volume de recursos sen precedentes para os Estados membros que permitirá afrontar de maneira inmediata as consecuencias da crise derivada da COVID-19 e financiar os investimentos e as reformas necesarias para acadar unhas economías máis sustentables, dixitais e resilientes. Os fondos da política de cohesión reforzarán, durante esta década, a cohesión económica, social e territorial, e corrixirán os desequilibrios entre países e rexións, atendendo aos obxectivos políticos da Unión.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Marco Financeiro Plurianual, Instrumento de recuperación europeo (NextGenerationEU), Mecanismo de recuperación e resiliencia, Política de Cohesión, Fondos da Política de Cohesión: FEDER, FSE , Fondo de Cohesión e Fondo de Transición Xusta