O ferrocarril: transformación territorial e urbana en Galicia

Víctor Ramos Rodríguez

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 22, 2013
Resumo

O estudo da infraestrutura ferroviaria en Galicia e os seus efectos sobre a ordenación territorial e urbana, permitiu valorar a repercusión que significou desda súa aparición, en 1873, ata a actualidade.A investigación centrouse nas cidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo, dadea a claridade coa que se puideron identificar tanto iniciativas socioeconómicas coma o marco intelectual que as avalaba en cada caso e, para iso, remontouse aos anos previos á revolución industrial, finalizando nas distintas propostas de renovación e rexeneración urbana para os barrios das distintas estacións, achegándose un coñecemento da realidade territorial e urbana galega a través da historia do ferrocarril.

Detalles do artigo

Palabras chave
urbanismo, ordenación do territorio, ferrocarril, infraestrutura, Galicia.