A comunidade Europea, a instancia rexional e a organización administrativa dos Estados membros

Mª da Alba Nogueira López

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

"O libro recolle os relatorios dos expertos que participaron no seminario sobre o tema das relacións entre a Comunidade Europea (CE) e a instancia rexional. Este libro constitúe unha achega importante ó estudio da cuestión tanto pola variedade de sistemas de organización analizados, coma pola actualidade do exame que realiza das innovacións introducidas polo Tratado de Máastricht con incidencia en materia rexional. A obra estructúrase en torno a dous núcleos: a) a creación e execución do dereito comunitario nos estados compostos:
Alemaña, Bélxica, España e Italia; e b) a incidencia da Comunidade sobre a organización administrativa de Francia e Gran Bretaña"

Detalles do artigo

Palabras chave:
dereito, länder, Europa, Estado, Parlamento, Goberno, Comunidade