A conflictividade competencial. A aplicación do dereito comunitario a España

Mª da Alba Nogueira López

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

A obra que nos ocupa constitúe unha interesante análise da conflictividade de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas con motivo da integración do dereito comunitario. A autora, Celia Díaz i Pardo, centra o seu traballo na aplicación execución da normativa comunitaria, ou fase "descendente", facendo ademais un detallado exame da xurisprudencia máis recente do Tribunal Constitucional.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Dereito, petición, participación