Responsabilidade patrimonial da Administración xeral do Estado: un estudo da Orde SND/326/2020 do Ministerio de Sanidade, xerada como consecuencia da crise por COVID-19

Gabriele Vestri No
https://orcid.org/0000-0002-7959-0458
Resumo

Este estudo pretende analizar a estrutura da responsabilidade patrimonial da Administración estatal como consecuencia da introdución da Orde SND/326/2020 do Ministerio de Sanidade. A orde permite a fabricación de máscaras e batas cirúrxicas durante a permanencia do estado de alarma a persoas físicas e xurídicas que así o soliciten; tamén autoriza a produción de material sanitario a quen non o faga de forma profesional ou cando a súa actividade principal sexa a fabricación doutro tipo de produto. No caso de danos, a Administración Xeral do Estado asumiría a responsabilidade extracontractual. A situación parece presentar certas incongruencias ou dificultades interpretativas que ubican ás administracións involucradas no centro do debate.

Detalles do artigo

Palabras chave
Ministerio de Sanidade, responsabilidade patrimonial da Administración, estado de alarma, material sanitario, COVID-19.