Retos legais do uso do big data na selección de suxeitos a investigar pola Inspección de Traballo e da Seguridade Social

Adrián Todolí Signes
https://orcid.org/0000-0001-7538-4764
Resumo

Entre as fórmulas tradicionais para seleccionar os suxeitos obxecto dunha inspección introduciuse recentemente o uso do big data e os algoritmos. Esta tecnoloxía promete mellorar os “acertos” á hora de seleccionar que empresas se van investigar por posibles ilícitos. Isto pode presentar problemas xurídicos respecto á protección dos datos, na aplicación do principio de igualdade e non discriminación na selección de obxectivos da Inspección e nas obrigas de transparencia. Neste artigo analízanse os retos legais que iso representa, con especial recoñecemento dos principios aplicables e a incipiente doutrina xudicial en países dos nosos arredores.

Detalles do artigo

Palabras chave
Algoritmos e Administración pública, big data, selección de suxeitos a investigar, transparencia algorítmica, IA e Administración pública, Inspección de Traballo e Seguridade Social