A integridade na contratación pública. O papel do Consello de Contas de Galicia na prevención da corrupción e na xestión de riscos na contratación pública

Patricia Iglesias Rey
Resumo

Unha das pedras angulares do novo modelo de contratación pública imposto pola Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público ( LCSP) é a aposta polo principio de integridade na contratación. Neste sentido, a LCSP regulou novas obrigacións para os órganos de contratación, agora responsables de previr os riscos de corrupción, fraude e outras irregularidades na xestión da compra pública, e detectar e responder ás prácticas que materializan estes riscos. Deste xeito, para implantar unha adecuada política de integridade resulta necesario levar a cabo unha política de xestión de riscos na contratación, mediante a súa análise, identificación e adopción de medidas preventivas no ámbito do sector público.

Detalles do artigo

Citas

CAMPOS ACUÑA, C., Compliance en la administración pública: dificultades y propuestas, Colección: Temas de Administración Local, n. 102, 2017, ISBN: 978-84-16219-20-9.

CASTILLO BLANCO, F.A. (coord.), Compliance e integridad en el sector público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, ISBN: 978-84-1313-727-8.

COMISIÓN EUROPEA, Informe sobre la lucha contra la corrupción, febrero 2014. Acceso web: https://eur-lex.europa.eu (consultado el 7 de mayo de 2020).

CONSELLO DE CONTAS DE GALICIA, Documentos aprobados por la Sección de Prevención y por la Comisión Técnica de Prevención de la Corrupción. Acceso web: http://www.consellodecontas.es/es/content/nuevos-documentos-en-materia-de-prevencion (consultado el 7 de mayo de 2020).

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), Documento “La gestión de riesgos corporativos”, 2015. Acceso web: https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary-Spanish.pdf (consultado el 7 de mayo de 2020).

GIMENO FELIÚ, J.M., Reglas para la prevención de la corrupción en la contratación pública, Ponencia V Seminario de Contratación Pública, Formigal, septiembre de 2014.

GIMENO FELIÚ, J.M., “Hacia una nueva Ley de Contratos del Sector Público. ¿Una nueva oportunidad perdida?”, Revista Española de Derecho Administrativo, n. 182, 2017.

GIMENO FELIÚ, J.M., Medidas de prevención de corrupción y refuerzo de la transparencia en la contratación pública, Web del Observatorio de Contratación Pública (Obcp), agosto de 2017 (consultado el 7 de mayo de 2020).

NIETO MARTÍN, A. y MAROTO CALATAYUD, M. (coords.), Public Compliance: Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

OFICINA ANTIFRAUDE DE CATALUÑA, Documentos de trabajo en materia de prevención y gestión de riesgos en la contratación pública. Acceso web: https://www.antifrau.cat/es/prevencion/areas-de-estudio/contratacion-publica.html (consultado el 7 de mayo de 2020).

RODRÍGUEZ FRAGA, B., Planes de prevención de la corrupción. Nuevas funciones de los OCEX, VIII Seminario de Contratación Pública, Formigal, 2017.

Palabras chave:
Integridade; Xestión do Risco; Consello de Contas de Galicia; Prevención; Control; Contratación Pública; Medidas de mellora.