Ideas forza en clave xurídica para a captación dos fondos europeos de recuperación: Next Generation EU

Patricia Iglesias Rey
Resumo

O Consello Europeo aprobou o 21 de xullo de 2020 a creación do programa Next Generation EU, o maior instrumento de estímulo económico financiado pola UE, en resposta á crise sen precedentes causada polo coronavirus. Para poder acollerse, os Estados membros deben presentar plans nacionais en que se definan programas de actuación co obxectivo de intensificar o potencial de crecemento, a creación de emprego e a resiliencia económica e social, así como de acelerar as transicións ecolóxica e dixital.  Estos fondos son unha especie de “luz ao final do túnel” que nos permite manter certa esperanza no noso futuro como país.

Detalles do artigo

Palabras chave
Fondos europeos de recuperación, fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, mecanismos de control, transparencia e integridade, xestión preventiva de riscos para detectar e evitar irregularidades, fraude, conflitos de intereses e dobre financiamento nos fondos europeos