ORTIZ ESPEJO, D.: Guía práctica para la interposición del recurso especial en materia de contratación, Wolters Kluwer, Madrid, 2019, 349 pp. ISBN: 978-84-9090-410-7.

María Victoria Álvarez Buján
https://orcid.org/0000-0001-5858-8984

Contido principal do artigo

Publicado: Xan 27, 2021
Páxinas: 549-552
Número: No 60 (2020)
Resumo

-

Detalles do artigo