A execución de sentenzas e o caso Valdecañas

Carlos Coello Martín
Fernando González Botija
Resumo

Este traballo analiza a evolución xurisprudencial referida ao coñecido caso da urbanización ilegal construída en Valdecañas. O proxecto presentouse como unha actuación de desenvolvemento socioeconómico da zona. Non obstante, afectaba a un terreo con valores ecolóxicos dignos de protección que non se tiveron debidamente en conta na súa realización. Analízanse desde os primeiros pronunciamentosxurisprudenciais, que motivaron a condena do proxecto orixinario de desenvolvemento urbanístico por violación flagrante da normativa ambiental, ata a última xurisprudencia que determina o grao do deber de execución das sentenzas condenatorias da ilegalidade inicial unha vez que se construíra parte do proxecto orixinario. 

Detalles do artigo

Palabras chave:
urbanismo, medio ambiente, execución de sentenzas