Estratexias de loita contra a corrupción: a experiencia da Oficina antifraude de Cataluña

Miguel Ángel Gimeno Jubero
Resumo

Neste artigo atopará o percorrido, ao longo dos seus primeiros dez anos, da Oficina antifraude de Cataluña. A súa constitución, funcións,  estratexias, propostas, os seus principais proxectos e futuros retos. Actúa desde a súa dobre vertente de loita contra a corrupción: a prevención e a investigación de casos que danan a integridade das institucións públicas e, entre outras consecuencias, minguan a confianza dos cidadáns nelas. Cunha clara vocación de impacto cara á sociedade, a Oficina Antifraude de Cataluña facilítalles ferramentas ás institucións e aos seus servidores públicos para fortalecer os seus sistemas de integridade e contribúe á concienciación da cidadanía. A través da metodoloxía de análise de riscos, abórdanse ámbitos onde os riscos de corrupción teñen máis incidencia. 

Detalles do artigo

Palabras chave
Anticorruption, Antifraude, Integridade, Prevención, Xestión de riscos, Conflitos de interese, Protección de alertadores, Estratexia, Cultura ética, Transparencia