A reformulación da cuestión provincial en Europa. Estudo dos casos alemán, español, italiano, grego e francés

Luis Miguel García Lozano

Contido principal do artigo

Publicado: Xuñ 12, 2020
Resumo

As sucesivas crises económicas ao longo da historia recente de Europa e os intentos por racionalizar a Administración fixeron que recorrentemente se intente reformar as administracións públicas buscando eficiencia e aforro. Algunhas das solucións adoptadas, e que se analizan neste estudo, foron a redución e fusión de administracións, ou directa supresión ou a súa transformación noutras similares. Non todas as experiencias para a reforma das provincias se demostraron igual de satisfactorias, pois no caso español foi moi tímida e, no italiano, mesmo un absoluto erro.

Detalles do artigo

Palabras chave
Provincia, departamento, elección, Administración, competencias