Proposta de criterios de actualización profesional do traballador público: claves do traballador VUCA na Administración pública

Fernando Blanco Silva
Resumo

Este artigo realiza unha análise do desempeño laboral dos traballadores públicos, diferenciándose da prestación no eido privado. Habitualmente valórase o desempeño dos traballadores segundo unha serie de criterios subxectivos e de distinta interpretación (compromiso coa empresa, traballo en equipo, actualización do traballador...), pero isto non nos permite unha cuantificación clara pola súa propia natureza subxectiva. Neste documento proponse realizar a dita valoración segundo un total de sete criterios obxectivos cuantificables, claros e medibles, considerando que o traballador actualizado (traballador V.U.C.A.) é aquel que os cumpre.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Funcionario público, traballador, desempeño laboral, VUCA