Seminario bilateral hispano-alemán sobre reforma administrativa

Carlos Alberto Amoedo Souto

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

Este seminario enmárcase nunha serie de fructíferos contactos e colaboracións mutuas, iniciadas no ano 1992, entre varias escolas superiores europeas de Administración pública, animadas polo interese común que supón o contraste de puntos de vista e o relatorio das experiencias propias desenvolvidas no eido das diversas organizacións estatais respectivas no que se refire ó afondamento no propio auto-coñecemento e na realidade dos diversos entes administrativos, consonte coa misión formativa de toda escola superior.

Detalles do artigo

Palabras chave:
reforma, lei, dereito, administración, financeiro, Estado