Xornada sobre o Proxecto de Lei da reforma da función pública

Francisco Javier Cancela Rodríguez

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

O obxectivo da xornada foi a análise técnico-xurídica e a valoración global do proxecto, o cal radica na actual situación económica que demanda a adopción de diversas medidas lexislativas que contribúan ó cabal cumprimento dos obxectivos económicos previstos na Lei dos presupostos xerais do Estado para 1994.

Detalles do artigo

Palabras chave:
administración, Estado, Tribunal, Goberno, lei, funcionarios