Dereito de petición e dereito de queixa

Francisco Javier Cancela Rodríguez

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 20, 1994
Resumo

O autor recolle a doutrina sobre a decadencia do dereito de petición, indicando que non sobrevén pola introducción de novas e mellores vías para a reparación dos dereitos individuais violados, senón que a auténtica razón desa decadencia está na confusión do dito dereito como un dereito omnicomprensivo e non como un verdadeiro dereito político.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Dereito, petición, participación