Robots, asistentes virtuais e automatización das administraciónes públicas

Agustí Cerrillo Martínez
https://orcid.org/0000-0002-1577-4194
Resumo

Os robots software son dispositivos utilizados para automatizar tarefas ou para interactuar con dispositivos. Nos últimos tempos, algúns robots software están a utilizar intelixencia artificial para poder desenvolver tarefas complexas ou aprender da experiencia. Todo iso xa está a ter aplicacións nas administracións públicas.


Neste artigo analízase como a automatización das administracións públicas incide nos principios da Administración dixital. Así mesmo, estúdase a regulación da actuación administrativa a través de robots e os límites que impón a normativa de protección de datos. Ademais, exponse o impacto que o uso de robots pode ter no emprego público. Finalmente, identifícanse os procedementos que utilizan as administracións públicas para incorporar robots software.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Robot software, chatbot, intelixencia artificial, automatización, Administración pública, transparencia