Revista Galega de Administración Pública

ISSN 2659-5338

REGAP é o acrónimo da Revista Galega de Administración Pública, propiedad da Xunta de Galicia e da EGAP, que se encarga da súa edición. Nas páxinas desta publicación, nacida no ano 1992, ofrécese unha visión rigorosa e experta dos problemas de actualidade que afectan ás Administracións públicas. Inclúe estudos e artigos científicos, novas sobre actualidade lexislativa e xurisprudencial, crónicas e bibliografía. REGAP é o acrónimo da Revista Galega de Administración Pública, propiedad da Xunta de Galicia e da EGAP, que se encarga da súa edición. Nas páxinas desta publicación, nacida no ano 1992, ofrécese unha visión rigorosa e experta dos problemas de actualidade que afectan ás Administracións públicas. Inclúe estudos e artigos científicos, novas sobre actualidade lexislativa e xurisprudencial, crónicas e bibliografía.

A revista ten como obxectivos:

a) A difusión do coñecemento na área das Ciencias Xurídicas, particularmente do Dereito Público, especialmente galego, nas áreas de Dereito Administrativo, Dereito Constitucional e Dereito Financeiro, mediante a publicación de traballos de investigación e de estudos relacionados co ordenamento e a actividade das entidades que integran o sector público, caracterizados pola súa orixinalidade e calidade.

b) Constituir un vehículo para a reflexión e o debate sobre todo tipo de problemas xurídicos, tanto dende o punto de vista teórico como práctico.

Vol 1 No 57 (2019)

Publicado: Nov 25, 2019