De que falamos cando falamos de constitucionalismo feminista?

Ignacio Álvarez Rodríguez
https://orcid.org/0000-0001-6873-7269
Resumo

Este texto é un estudo acerca do paradigma denominado constitucionalismo feminista. Para tal fin, abórdanse o concepto e os caracteres da noción, para estudar posteriormente a súa axenda. A continuación, analízanse algúns modelos comparados que dean paso a determinados criterios xerais sobre os seus contornos en España, abrochando o traballo cun exame crítico do paradigma que finaliza cunha reflexión final a xeito de conclusión.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Constitución, feminismo, constitucionalismo feminista, pluralismo