As sancións por incumprimento dos deberes dos parlamentar1os

Xosé A. Sarmiento Méndez

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 23, 1999
Resumo

Os deberes dos parlamentarios poden considerarse desde moi variados puntos de vista. Non cabe dúbida de que a delimitación constitucional establecida no artigo 23.2° da Carta magna configura non só o status dos dereitos dos representantes públicos, senón tamén as súas obrigas fundamentais, de modo que o cumprimento dos deberes propios do cargo é unha esixencia inescusable para o goce dos dereitos do parlamentariol . Por outro lado, e profundamente relacionado coa perspectiva da disciplina parlamentaria, o deber dos parlamentarios está en ocasións condicionado pola "cortesía par1amentaria"2, de difícil delimitación, e que só o estudio da experiencia dos nosos parlamentos pode axudar a perfilar.

Detalles do artigo

Palabras chave
deberes dos parlamentarios, Cortes Xerais, conducta ideal de un parlamentario, normas imperfectas, procedemento nas camaras, infraccions, reiterada, inxustifícada e voluntaria
Os artigos máis lidos do mesmo autor(es)
1 2 > >>