O concepto de orde no parlamentarismo galego

Xosé A. Sarmiento Méndez

Contido principal do artigo

Publicado: Mar 23, 2000
Resumo

A orde parlamentaria atopa como marco constitucional de referencia o artigo 72.3 da Constitución: «Os presidentes das cámaras exercen no nome destas tódolos poderes administrativos e facultades de policía no interior das súas respectivas sedes», que é unha copia defectuosa do previsto no artigo 40.2 da Lei fundamental de Bonn, o que merece unha crítica negativa por parte da doutrina españolal. A ausente regulación estatutaria da cuestión fai que, no noso dereito, a esexese deba facerse dende un enfoque exclusivamente regulamentario e de praxe parlamentaria. Analizarei de seguido as implicacións que a orde parlamentaria comporta no funcionamento da Cámara autonómica galega fundamentalmente en dúas facetas

Detalles do artigo

Palabras chave
parlamentaria, poder disciplinario, poder xudicial, Dereito Parlamentario Español, chamada á orde, chamadas á cuestión, orde no recinto parlamentario
Os artigos máis lidos do mesmo autor(es)
1 2 > >>