As fontes do dereito parlamentario galego

Xosé A. Sarmiento Méndez

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 23, 1999
Resumo

O achegamento á análise das fontes do dereito parlamentario galego supón partir da constatación de que estas superan o estricto ámbito do regulamento da Cámara, para asumir que este concreto sector normativo está dotado dunha flexibilidade propia que o dota de certa complexidade e autonomía. Esta flexibilidade maniféstase no plano fáctico, por canto os cambios do dereito aplicable no lexislativo autonómico son moi importantes pola práctica do desenvolvemento dos debates, xa que creban en ocasións de maneira manifesta a xerarquía normativa.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Consello de Contas, Cía. da Radio Televisión de Galicia
Artigos máis leídos do mesmo autor/a
1 2 > >>