Xurisprudencia contencioso - administrativa

Francisco De Cominges Cáceres

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 22, 2018
Resumo

Na Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) do 11 de outubro de 2018 (rec. 4263/2017, relator: Martínez Quintanar), confírmase en apelación un auto dun xulgado contencioso-administrativo que dispuxo a suspensión cautelar da constitución, en decembro de 2016, da Área Metropolitana de Vigo.

Detalles do artigo

Palabras chave:
Execución forzosa, Contratos públicos, Liquidación concursal