Xurisprudencia contencioso-administrativa

Francisco De Cominges Cáceres

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2016
Resumo

Administración local. 1.1 Modificación do cadro de persoal para amortización de praza cuxo titular se atopa en situación de excedencia ocupando un posto eventual noutra Administración. Requisitos procedementais. 1.2 Negociación colectiva na aprobación dos orzamentos municipais. 1.3 Competencia do alcalde para a recuperación de oficio de bens de dominio público. 2 Bens públicos. 2.1 Natureza pública demanial do solo da illa de Ons. 3 Contratos públicos e subvencións. 3.1 Revisión da concesión do servizo de transporte marítimo na ría de Vigo en réxime de exclusividade por incompatibilidade co dereito da Unión Europea. Dereito do contratista a obter unha indemnización. 3.2 Contratos mixtos. Servizo de xestión integral de espazos dun complexo hospitalario. 

Detalles do artigo

Palabras chave:
administración local, amortización plaza, expropiación forzosa, protección de datos, subvencións