Xurisprudencia contencioso-administrativa

Francisco De Cominges Cáceres

Contido principal do artigo

Publicada: Mar 21, 2016
Resumo

1 Administración local. 1.1 Municipios de gran poboación. Titular da asesoría xurídica: natureza xurídica e sistema de provisión. 1.2 Dereito de funcionarios e cargos públicos municipais ao reembolso de gastos asumidos por defensa xudicial en procesos penais en que resultaron absoltos. 1.3 Requisitos formais necesarios para que unha Corporación local poida promover un proceso contencioso-administrativo. Informe preceptivo do secretario municipal. 1.4 Ordenanza de uso do galego na Administración municipal. 2 Contratos públicos-comercio. 2.1 Plan de modernización das concesións de transporte público regular permanente de persoas de uso xeral por estrada de Galicia. Superación do prazo máximo de prórroga. Inaplicación de lei autonómica por incompatibilidade co dereito comunitario. 2.2 Declaración de zona de grande afluencia turística.

Detalles do artigo

Palabras chave:
municipios, poboación, asesoria xurídica, natureza xurídica, sistema de provisión, cargo públicos, Galicia