Escola Galega de Administración Pública
Mapa web   |   Accesibilidade   |   Contacto
EGAP EGAPFORMACIÓN MULTIMEDIA ACTUALIDADE COÑECEMENTO
 • Formulario de contacto
 • Se desexas pórte en contacto coa Escola Galega de Administración Pública, por favor, cubra os campos do formulario que se mostra a continuación, ou ben envíe un correo electrónico a egapEmail EGAPxunta.gal

        
       
  as condicións de protección de datos de carácter persoal
  captcha
  *  =  Campos obrigatorios

  (*) Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

  En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos infórmase ao interesado do seguinte:

  Responsable do tratamento Xunta de Galicia (Escola Galega de Administración Pública)
  Finalidades do tratamento A Escola Galega poderá tratar os datos persoais das persoas interesadas con unha ou varias das finalidades que se indican a continuación:
  1. Xestión da reserva de instalacións da EGAP
  2. Xestión do acceso á páxina web da EGAP
  3. Xestión do acceso ás aplicacións informáticas da EGAP
  Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas
  Persoas destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia como poden ser:
  1. Forzas e corpos de seguridade
  2. Xulgados e Tribunais
  Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
  Contacto delegado de protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

  Mais información na sección de RGPD

   
 • Enderezo Postal
 • Escola Galega de Administración Pública

  Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela, A Coruña - España
  Tel. España: 981 546 040
  Tel. internacional: +00 34 981 546 040
  Telefax España: 981 546 337
  Telefax internacional: +00 34 981 546 337
  Enderezo electrónico: egapEmail EGAPxunta.gal

SIGUENOS ...
 
Matrícula
 
AULA VIRTUAL
 
CONTIDOS RELACIONADOS
 
CONTACTO
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Oficina de Rexistro e Información | Suxestións e queixas | Aviso legal | Atendémolo/a | RSS
Ir a información de Xacobeo 212