Escola Galega de Administración Pública
Mapa web   |   Accesibilidade   |   Contacto
EGAP EGAPFORMACIÓN MULTIMEDIA ACTUALIDADE COÑECEMENTO
 • 01. Datos acción formativa
 • Persoa encargada da tramitación directa ante a EGAP
   Modalidade de impartición  *
   Programa/Contido  *
  Unidade didáctica
  Nº horas lectivas/unidade
   Indicación de gratuidade  *
 • 02. Alumnado
 •  Nº de asistentes previstos 
 • 03. Profesorado
 • Inscripción no rexistro de formadores da EGAP
  Nome e apelidos
  Si
  Non
 • 04. Interese acción formativa
 •  Acepto as condicións de protección de datos de carácter persoal
 • captcha
 • (*) Información básica sobre protección de datos de carácter persoal

  En cumprimento do Regulamento Europeo de Protección de Datos infórmase ao interesado do seguinte:

  Responsable do tratamento Xunta de Galicia (Escola Galega de Administración Pública)
  Finalidades do tratamento A Escola Galega poderá tratar os datos persoais das persoas interesadas con unha ou varias das finalidades que se indican a continuación:
  1. Xestión da reserva de instalacións da EGAP
  2. Xestión do acceso á páxina web da EGAP
  3. Xestión do acceso ás aplicacións informáticas da EGAP
  Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas
  Persoas destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia como poden ser:
  1. Forzas e corpos de seguridade
  2. Xulgados e Tribunais
  Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
  Contacto delegado de protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

  Mais información na sección de RGPD

   
SIGUENOS ...
 
Matrícula
 
AULA VIRTUAL
 
CONTIDOS RELACIONADOS
 
CONTACTO
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Oficina de Rexistro e Información | Suxestións e queixas | Aviso legal | Atendémolo/a | RSS
Ir a información de Xacobeo 212